Учасникам АТО
Пам'ятка бійцю

Меню

Пошук

Вітаю Вас, Гость · RSS 24.04.2019, 15:17

 

Пільги для учасників АТО

Українське законодавство містить чимало актів, якими різною мірою передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері посідає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім того, зазначене питання регулюється Законами України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Безпосередньо перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій, визначено в ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

• безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

• першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

• безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

• 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

• 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить     21 кв.метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та  додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

• для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

• 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

• безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі районних, обласних та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

• щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

• використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

• переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

• першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

• одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

• першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву й експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

• безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту             з 50-відсотковою знижкою.

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

• зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

• позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних та 50 відсотків – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів;

• першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

• позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

• учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4–6, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-відсоткова знижка плати, передбачена пунктами   4 і 5, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому    ніж 75 відсотків, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-відсоткова відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень,

встановлених законом про Державний бюджет України.

Крім того, статтею 17-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено щорічну виплату разової грошової допомоги до   5 травня.

При цьому сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до складу спадщини    і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Статтею 1 Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» починаючи з 1 травня 2004 року встановлено виплату щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій у розмірі            40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, стаття 18 того ж Закону містить положення, згідно з яким членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях.., мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше       20 років для жінок.

Згідно з Постановою КМУ «Про встановлення щомісячно державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 р. N 656, встановлено, що у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідів війни II групи – 255 %, інвалідів війни III групи – 225 %, учасників бойових дій - 165 відсотків, то таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Розмір прожиткового мінімуму в 2014, 2015 році (з 01.01.2014 р.) для осіб,які втратили працездатність, складає 949,00 грн.

одним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту   з 50-відсотковою знижкою.

 

Соціально-психологічна допомога учасникам АТО

Інформація щодо роботи фахівців Соціально-психологічного Центру м. Славутич з учасниками антитерорестичної операції, вимушеними переселенцями та членами їх родин у 1 кварталі 2015 року:

1. Індивідуальні психологічні консультації:  

 • учасники АТО: дорослі – 8 осіб;
 • вимушені переселенці: дорослі – 2, діти – 5;
 • сім’ї мобілізованих:  дорослі – 8,  підлітки – 6.

Проблематика консультацій:

- Переживання з приводу втрати значущої людини.

- Проблеми з приводу порушення сну після участі в АТО.

- Повернення до звичайного укладу життя після участі у військових діях.

- Проблема дитячо-батьківських відносин на фоні перебування батька в зоні АТО.

- Конфліктні стосунки у школі.

- Проблеми адаптації дитини до нових умов життя.

- Психологічна діагностика емоційного стану дитини.

2. Індивідуальна робота:   

 • учасники АТО: дорослі – 2;

Проблематика:

- Надання інформації стосовно вирішення побутових питань.

 • вимушені переселенці: дорослі – 8.     

Проблематика:

- Інформування стосовно варіантів організації дозвілля дитини (гуртки, секції, клуби).

- Надання інформації та залучення до занять у рамках програми «Психологічний супровід молодих батьків».

- Залучення до занять у рамках програми «Готуюсь стати мамою».

3. Інформаційно-роз’яснювальні бесіди у телефонному режимі:

 • учасники АТО: дорослі – 27;
 • вимушені переселенці: дорослі – 49.

Проблематика:

- Надання інформації щодо діяльності Центру та напрямків соціально-психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям та їх родинам.

4. Групові заняття:   

 • учасники АТО: дорослі – 25;

Тематика:

- Зустріч учасників бойових дій (ветерани ВВВ, воїни-афганці та учасники АТО) в 

  рамках програми «Наша старість – тільки в радість»;

- Тренінг «Управління конфліктами»;

- Круглий стіл «Як вийти зі стресового стану».

 • сім’ї мобілізованих:  дорослі – 6,  підлітки – 2, діти – 24;
 • вимушені переселенці: дорослі – 4, діти – 38

Тематика:

- Участь у групових заняттях за програмами «Клас», «Особиста безпека», ігротека

- Відвідування групових занять в рамках програми «Психологічний супровід   

  молодих батьків» 

Всього на 06.04.2015 спеціалістами Центру було надано допомогу:

 • учасникам АТО: дорослі – 62;
 • сім’ям мобілізованих: дорослі – 14, підлітки – 8, діти – 24;
 • вимушеним переселенцям: дорослі – 63, діти – 43.

Всього: 214.

5. Тренінги для військовослужбовців в/ч 3041 (охорона Чорнобильскої АЕС), які брали участь або готуються для участі в АТО.

Всього проведено 38 заходів, які відвідало 744 військовослужбовці.

Тематика:

 • «Подолання психологічної кризи шляхом спілкування»;
 • «Попередження конфліктів у військовому колективі»;
 • «Попередження суїцидів серед війсковослужбовців»;
 • «Шляхи виходу з конфліктних ситуацій»;
 • «Аутоагресія: причини, механізми, профілактика»;
 • «Вплив та протидія впливу».

Згідно до Плану співпраці між Соціально-психологічним Центром м. Славутич і в/ч 3041

протягом квітня – червня 2015 року планується проведення 8 тренінгів наступної тематики:

 • «Дебрифінг з учасниками АТО. Аналіз участі в бойових діях».
 • «Психологія натовпу. Рекомендації щодо особистої безпеки під час проведення масових заходів».
 • «Емоційно-вольова стійкість військовослужбовця в процесі службово-бойової діяльності».
 • «Здоровий спосіб життя – запорука успішної служби».

6. Розроблено та розповсюджено буклети з інформацією Соціально-психологічного Центру про надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які повернулись із зони АТО, зокрема: 

 • «Психологічна допомога учасникам АТО»,
 • «Зняття гострого стресу у військовослужбовців»,
 • «Психологічна травма, її подолання та відновлення внутрішніх ресурсів людини»,
 • «Вислухаємо, підтримаємо, допоможемо»,
 • «Невидимое ранение»,
 • «Признаки посттравматического синдрома (синдром АТО)».                                           

7. Психолог Центру регулярно приймає участь у засіданнях Славутицького міського штабу з питань координації надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в Антитерористичній операції.

На засіданнях штабу, які відбуваються щовівторка, вирішуються питання про збір та розподіл коштів на придбання військової амуніції, одягу, продуктів харчування, засобів особистої гігієни та медикаментів для військовослужбовців, які беруть участь в АТО, а також надання матеріальної, соціальної, психологічної допомоги та предметів першої необхідності сім’ям мобілізованих славутичан та громадянам, які прибули з Луганської , Донецької областей та АР Крим.

Окрім вищезазначеного, 06.04.2015 року на штабі розглядались наступні питання:

 • Організація урочистою зустрічі демобілізованих 1-ї хвилі (65 чоловік) у теплій дружній обстановці;
 • Розглянути можливість проходження медичного обстеження учасниками АТО, що демобілізовані;
 • Відкрита гаряча лінія Міського штабу, де можна дізнатися куди з якими питаннями звертатися.

8. Психолог Центру регулярно приймає участь в інспектуванні родин учасників АТО.

9. На даний момент згідно Плану співпраці між Соціально-психологічним Центром м.Славутич і міським військовим комісаріатом проводиться тестування працівників військкомату з метою вивчення їхніх адаптаційних можливостей та рівня стійкості до бойового стресу.

10. Фахівці Центру в якості волонтерів приймали участь у зборі коштів для придбання тепловізора для учасників АТО.

11. Фахівці Центру регулярно підвищують свій професійний рівень, приймаючи участь у навчальних програмах, тренінгах, семінарах.

 

Підвищення кваліфікації психологами Соціально-психологічного Центру

            Наприкінці квітня відразу кілька співробітників Центру пройшли навчання, що дозволило їм підвищити свою кваліфікацію у питаннях соціально-психологічної допомоги учасникам АТО, вимушеним переселенцям та членам їхніх родин.

Зокрема, заступник директора Юрій Акименко та психолог Ірина Безнощенко взяли участь у тренінгу для тренерів по запобіганню та лікуванню посттравматичної стресової реакції. Проводив захід Френк П’юселік (бізнес-тренер зі світовим ім’ям, один з засновників нейролінгвістичного програмування, ветеран, учасник бойових дій), а також команда його учнів (українські фахівці).

Під час тренінгу було розглянуто наступні питання:

 1. Правила виживання під час бойових дій та їх важливість в реабілітації Бойової Психологічної Травми (БПТ) та  Пост-травматичної стресової реакції (ПТСР).
 2. Огляд форм психологічного консультування з дотирманням Правил виживання під час бойових дій.
 3. «Техніка Челнока» як основа для встановлення психологічного рапорту.
 4. Ритуали стародавніх культур для створення воїнїв (Обряди Переходу).
 5. Правила небезпеки під час праці з ветеранами.
 6. Перетворення переживань бойових дій в навчанні після проходження катарсиса.
 7. Приєднання до майбутнього, зміна поведінки як основа для постійної підтримки та роботи з місцевим психотерапевтом або соціальним працівником для мінімізації рецидива ПТСР.

Психологи Центру Алла Крохіна та Олена Костальська взяли участь у тренінгу-семінарі «Організація та технології соціальної та психологічної допомоги в постраждалих спільнотах», організованого спільно Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України та громадською організацією «Товариство незалежних експертів» (керівник заходу Юрій Швалб, доктор психологічних наук, професор). Під час тренінгу розглядались такі проблеми:

 1. Створення соціального та психологічного портрету по групам та категоріям постраждалих як суб’єктів отримання допомоги.
 2. Усвідомлення провідних типів проблем постраждалих, як предмет професійної діяльності соціальних працівників і психологів.
 3. Розробка функціональних моделей діяльності центрів та служб надання соціальної та психологічної допомоги в постраждалому населенню.
 4. Визначення базових технологій соціальної та психологічної допомоги.

По завершенні навчання учасники обох заходів отримали сертифікати як показник підвищення їхнього професійного рівня.

 

Учаснику АТО

Дорогий друже!

В зоні бойових дій та в період відновлення:

1.     Починай свій ранок зі склянки теплої води! Щоденне вживання питної води , краще теплої, із розрахунку 30-40 мг на 1 кг ваги виводить з твого організму токсини.

2.     Намагайся щодня вживати здорову їжу: свіжі овочі і фрукти, продукти бджільництва, домашній сир тощо. Твоєму організму вкрай необхідні вітаміни, мікроелементи, амінокислоти. Поповнюй їх брак вітамінами («Дуовіт»), які безпечно можна вживати декілька місяців; комплексом амінокислот , наприклад «Омега - 6».

3.     Щоб сон твій був кращий і ти міг відновитися, будь - ласка відмовся від кави і чаю.

4.     Людям, які переживають психотравмуючу подію, повністю протипоказаний алкоголь (горілка, вино, пиво). У випадку вживання цих напоїв ти ризикуєш стати в мирний час надмірно дратівливим, агресивним, алкогольнозалежним, що може зруйнувати тебе і твою родину.

Під час бойових дій вживання алкоголю може спричинити невиконання

бойового завдання, нанести непоправну шкоду тобі і твоїм бойовим товаришам навіть

привести до загибелі.

5.     Не забувай відпрацьовувати кілька разів на день заспокійливе дихання :вдихаємо носом, а видихаємо ротом. Видих має бути довший, аніж вдих (або «квадратне дихання»)

6.     Для профілактики надмірного збудження або заспокоєння кілька разів на день пий таку суміш: 15 крапель настоянки валеріани, 15 крапель пустинника і 15 крапель глоду (до ЗО діб).

7.     Щовечора або після стресової події роби вправи для розслаблення м’язів плечового пояса: розминай м’язи плечей, шиї; розтирай руки, ноги. Попроси товариша зробити тобі масаж . Використовуй комплекс вправ «Ключ Алієва» (їх можна знайти в інтернеті).

8.     Щоб твій сон був міцний, роззуйся, помий ноги, спи босоніж без взуття і шкарпеток.

9.     Якщо є можливість, двічі на день обливайся холодною водою.

10.   Щоранку, а також при зустрічі вітайтеся один з одним словами «Доброго дня!» чи «Доброго здоров’я!».

11 .Якщо ваш товариш засмучений, не проходьте мимо, запитайте : «що сталося?», «Як ти себе почуваєш?», «Що можеш зробити для себе зараз, щоб покращився твій настрій?»

12.   Навіть у найважчій ситуації можна зробити для себе і своїх друзів щось приємне (чи бодай помріяти про це).

13.   Якщо так сталось, що тобі нема до кого звернутись за порадою або допомогою, у будь - який час дня і ночі на твій дзвінок чекають. Зателефонуй на якийсь із зазначених нижче номерів і отримай корисну для себе інформацію та підтримку. 099-632-18-18; 063-609-30-03; 068-770-37-70

14.   Знаходь час для молитви. Молитися можна просто, багато разів повторюючи «Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного» або тільки «Господи, помилуй»

Щоб зберегти Україну, збережи своє здоров’я!
Хай Бог збереже тебе, твою родину, друзів і Україну.

 

Что такое синдром АТО

Когда из зоны проведения антитеррористической операции начали возвращаться первые военнослужащие, психологи заговорили о синдроме АТО – психической болезни. Груз боли, который бойцы взвалили на свои плечи в районах ведения боевых действий, они принесли с собой и на мирные территории.

Основные симптомы синдрома АТО

Важно помнить, что основные признаки «донбасского» синдрома проявляются не по отдельности, как некоторые привыкли думать, а в совокупности. Понаблюдайте за своим сыном или мужем, которые несколько месяцев побывали в зоне АТО. На первом этапе развития болезни признаки будут проявляться не так явно, но это механизм с замедленным действием, который может взорваться спустя несколько лет.

 

Соцiально-психологiчний центр © 2019 Хостинг від uCoz