Члени сімей загиблих
Пам'ятка бійцю

Меню

Пошук

Вітаю Вас, Гость · RSS 18.07.2018, 08:52

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 67
Київ

 

Про виплату у 2016 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виплатити у 2016 році за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету одноразову грошову допомогу:

членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, - у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 “Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 790; 2015 р., № 62, ст. 2027);

особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у зазначених акціях, - у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 324 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 64, ст. 1777);

особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях, - у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 535 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2026).

2. Установити, що виплата у 2016 році одноразової грошової допомоги особам, які мали право на її отримання у 2014 та 2015 роках, але не отримали таку допомогу, здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

http://life-after-ato.com.ua/2015/12/25/памятка-для-сімей-загиблих-службовц/#.VtCr4KCOG9M.facebook Статус сім’ї загиблого

Закони України

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII Ст.36-39
«Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV Ст.21
«Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України,та членів їхніх сімей» від 15.06.2004 № 1763-IV п.13 ст.1»
«Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 № 1934-XII ст.16
«Про Національну гвардію України»13.03.2014 № 876-VII П.1, 2,10 ст. 21
 «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 № 661-IV Ч.3 ст.25, ст.26
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII Ст. 10
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XIIСт.16,17,18

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» п.3,4,9,10, 13-16,19,20 від 25 грудня 2013 р. № 975
«Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей» від 23.09.2014 № 476
Постанова Кабінету Міністрів України  «Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій»
«Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб» від 28.05.2008 № 499
« Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб» від 23.09.2015 № 740

Нормативно-правові акти інших органів державної влади

Лист Міністерства соціальної політики України
«Сім’ям загиблих учасників АТО держава гарантує статус та соціальний захист» від 19.09.2014

ua/laws/show/z0470-14/paran8#n8%20">Інструкція про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України, затверд. Наказом Управління державної охорони України 16.04.2014 № 232, (п. 5.18)

 

Судова практика

Постанова пленуму ВСУ «Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців( крім військовослужбовців строкової служби ) , осіб начальницького і рядового складу ОВС та деяких інших осіб»

Аналітичні матеріали

Захист прав військових пенсіонерів
Пенсії учасників бойових дій.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Пункт 1 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

ПОРЯДОК визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів (далі - ветерани) з метою поліпшення їх соціального захисту та надання медичної допомоги.

2. Визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів (далі - потреби ветеранів) здійснюється шляхом:

проведення обстеження соціально-побутових умов проживання ветеранів;

визначення та проведення аналізу індивідуальних потреб ветеранів, зокрема стосовно стану здоров’я, забезпечення пільгами;

розроблення та виконання плану заходів щодо задоволення потреб ветеранів.

3. Суб’єктами, які забезпечують визначення потреб ветеранів, є:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад;

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

4. Для визначення потреб ветеранів використовується інформація, що:

міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр);

міститься в централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних);

отримана шляхом опитування ветеранів.

5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад:

складають список ветеранів з використанням в установленому порядку інформації, що міститься в Реєстрі;

заповнюють на кожного ветерана соціальний паспорт ветерана за формою, встановленою Мінсоцполітики, використовуючи в установленому порядку інформацію, що міститься в Реєстрі та банку даних;

аналізують та узагальнюють інформацію про потреби ветеранів;

розробляють плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів;

подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям узагальнену інформацію про потреби ветеранів та розроблені плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів.

Одержання, використання, поширення та зберігання інформації про ветерана здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію.

6. Орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій в межах повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення:

медичного обслуговування ветеранів;

надання у разі потреби екстреної медичної допомоги ветеранам;

проведення диспансеризації ветеранів, приділяючи особливу увагу тим, що проживають у сільських населених пунктах;

стаціонарного лікування ветеранів у разі потреби;

ветеранів лікарськими засобами.

7. Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

складають графік відвідування ветеранів з визначенням відповідальних керівників їх структурних підрозділів, фахівців із соціальної роботи та соціальних працівників, строків відвідування тощо;

забезпечують відвідування ветеранів та визначають їх індивідуальні потреби для внесення інформації (за згодою ветеранів) до соціального паспорта ветерана, зазначеного в пункті 5 цього Порядку.

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

узагальнюють подану структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад інформацію про потреби ветеранів;

затверджують плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів та передбачають під час підготовки пропозицій до проектів місцевих бюджетів видатки на їх виконання;

забезпечують виконання планів заходів щодо задоволення потреб ветеранів;

подають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про потреби ветеранів та стан виконання планів заходів щодо задоволення потреб ветеранів за формою, встановленою Мінсоцполітики, для проведення аналізу, узагальнення та подання результатів аналізу і узагальненої інформації зазначеному Міністерству з метою організації роботи з поліпшення соціального захисту ветеранів та надання їм медичної допомоги.

 

17 червня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 407 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок”.

Зазначеною постановою затверджено порядок, який визначає механізм використання коштів (63 949 тис. гривень), передбачених у Державному бюджеті України на 2015 рік для придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, та які перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації, а в разі смерті зазначених осіб – для членів їх сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку.

Зокрема, передбачається що у 2015 році понад сто осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а в разі їх смерті члени їх сімей отримають однокімнатні квартири загальною площею до 50 кв. метрів у прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному ринку) або на вторинному ринку.

Водночас є можливим співфінансування придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, учасників антитерористичної операції.

Разом з тим, перевищення площі житла (понад 50 кв. м.) допускається у разі оплати різниці його вартості, яка здійснюється за рахунок коштів учасників антитерористичної операції або інших не заборонених законодавством джерел.

Головним розпорядником бюджетних коштів, згідно порядку, є Мінсоцполітики, а Держслужба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції здійснює функції відповідального виконавця. Фінансування буде здійснюватися через обласні, Київську міську державні адміністрації (їх структурні підрозділи).

 

Сім’ї загиблих у АТО можуть отримати статус “учасника АТО” 

Мінсоцполітики у листі від 19.09.2014 р. інформує, що члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, мають право на встановлення статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

З питань встановлення такого статусу та видачі «Посвідчення члена сім’ї загиблого» слід звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Перелік необхідних документів визначається рішеннями місцевих державних адміністрацій.

Водночас членам сімей загиблих учасників АТО доцільно подати документи, що підтверджували б перебування в зоні проведення АТО та безпосередню участь загиблого в АТО і сам факт загибелі, а також документи, які встановлюють причинний зв’язок загибелі з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), участю в АТО.

Мінсоцполітики звертає увагу, що до затвердження переліку необхідних документів може також застосовуватися перелік документів, визначений актами уряду України для призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, а також осіб рядового і начальницького складу відповідних органів державної влади.

Соцiально-психологiчний центр © 2018 Хостинг від uCoz