Мобілізованим
Пам'ятка бійцю

Меню

Пошук

Вітаю Вас, Гость · RSS 18.10.2018, 03:50

 

 

Відпустки та ротація

Закони України

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII
«Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 № 1275-VII
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII
«Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту військовослужбовців в особливий період» від 04.07.2014 № 1589-VII

Укази Президента України

«Про заходити підвищення обороноздатності держави» від 01.05.2014 № 447/2014
«Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10.12.2008 № 1153/2008 розділ 14, п256б ч 3

Постанови Верховної Ради України

«Про Заяву Верховної Ради України щодо захисту конституційних прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу та інших працівників органів внутрішніх справ України» від 16.04.2014 № 1215-VII
«Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» від 06.05.2014 № 1238-VII

Нормативно-правові акти інших органів влади

Міністерство оборони України «Роз’яснення щодо актуальних питань проведення часткової мобілізації та відновлення призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України»
Міністерство оборони України «Концепція кадрової політики у Збройних Силах України»
Міністерство оборони України «Служба за контрактом»
Міністерство оборони України «Довідка щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які беруть участь в Антитерористичній операції, та призваним під мобілізації»

Аналітичні матеріали

АТО: Про пільги іротацію
Про відпустки військовослужбовцям під час мобілізації
Права мобілізованих: зарплата, відпустки, мобілізація

 

 

Конституція України

Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Ст. 106

Закони України

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII
 «Про військовий обов’язок і військову службу»  від 25.03.1992 № 2232-XII. Ст. 2, 19, 20, 23, 24, 35, 36, 39, 43
 «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII. Ст. ст. 4, 9, 10, 12, 15, 16, 17
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» 2014, № 1275, ст.942.

Укази Президента України

«Про часткову мобілізацію» від 06.05.2014 № 454/2014
«Про часткову мобілізацію»  від 21.07.2014 № 607/2014
«Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 № 15/2015
«Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році» від 30.01.2015 № 40/2015
«Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10.12.2008 № 1153/2008
«Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» № 88/2015
«Про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2014 року № 454 “Про часткову мобілізацію»  № 254/2015

Аналітичні матеріали

Роз’яснення щодо проведення третьої черги часткової мобілізації
Мобілізація
Здійснення військового обліку в Україні. Процедури і особливості
Укладення контракту на один рік
Інформація щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов’язаних, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістів,а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом).
Права осіб мобілізованих на військову службу

Права осіб  мобілізованих на військову службу

Захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним обов’язком громадян. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » та іншими нормативно-правовими актами України.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

 1. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 2. визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 3. чоловіки, на утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16

років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

 1. жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути  призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 2. зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 3. народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Обов'язки військовозобов'язаних при мобілізації:

 1. З’явитися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.
 2.  надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.
 3. з моменту оголошення мобілізації не змінювати місця проживання без дозволу посадової особи військового комісаріату, на військовому обліку якого перебуває військовозобов’язаний.
 4. Фізичні особи-підприємці зобов’язані виконувати мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами)

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Права військовозобов'язаних  під час мобілізації:

 На забезпечення матеріальними засобами за кошти державного та місцевих бюджетів.

 Протягом одного року зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності». Роботодавці зобов’язані вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку

 • Роботодавець, сплачує своєму мобілізованому працівнику середню заробітну плату, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів з Державного бюджету.
 • Військовозобов’язаний, який на день призову не працює, має право на грошове забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на 2014 рік становить 1218 грн.
 • Для громадян України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців
 • Пенсіонерам з числа військовослужбовців та особам, які отримують пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, виплата пенсії не припиняється. Після звільнення їх із служби виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації.
 •  Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
 •  У разі смерті або інвалідності, або часткової втрати працездатності передбачається виплата до одноразової грошової допомоги (розмір виплати встановлено у ст. 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

 В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

 

Права осіб  мобілізованих на війському службу
Захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним обов’язком громадян. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей »  та іншими нормативно-правовими актами України.

 

Может ли участник АТО пойти в отпуск?

В письме от 16 сентября Минобороны разъяснило, что вопрос предоставления отпусков участникам АТО урегулирован Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно нормативному акту, в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации предоставление военнослужащим ежегодных основных отпусков осуществляется при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военных определенной категории соответствующего подразделения.

Военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения. Продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу до 10 лет, составляет 30 календарных дней; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет – 40 календарных дней; более 20 лет – 45 календарных дней. Время для проезда к месту проведения отпуска и обратно не предоставляется. Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются. Такой отпуск предоставляется в течение календарного года.

Военнослужащим-контрактникам продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, на которую они имеют право, за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Предоставление военнослужащим в указанные выше периоды других видов отпусков прекращается (кроме отдельных отпусков военнослужащим-женщинам, а также отпусков по болезни или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии).

 

 

 

Соцiально-психологiчний центр © 2018 Хостинг від uCoz