Ветерани ВВВ
Пам'ятка бійцю

Меню

Пошук

Вітаю Вас, Гость · RSS 14.12.2018, 06:19

Договiрнi зобов'язання щодо виготовлення,поставки, пiслягарантiйного ремонту т,атехнiчного обслуговування технiчних та iнших засобiв реабiлітації

https://drive.google.com/file/d/0Bz4bJBJmbl-rTWFFVUpkOEEwZUk/view?usp=sharing

 

ПОРЯДОК визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів (далі - ветерани) з метою поліпшення їх соціального захисту та надання медичної допомоги.

2. Визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів (далі - потреби ветеранів) здійснюється шляхом:

проведення обстеження соціально-побутових умов проживання ветеранів;

визначення та проведення аналізу індивідуальних потреб ветеранів, зокрема стосовно стану здоров’я, забезпечення пільгами;

розроблення та виконання плану заходів щодо задоволення потреб ветеранів.

3. Суб’єктами, які забезпечують визначення потреб ветеранів, є:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад;

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

4. Для визначення потреб ветеранів використовується інформація, що:

міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр);

міститься в централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних);

отримана шляхом опитування ветеранів.

5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад:

складають список ветеранів з використанням в установленому порядку інформації, що міститься в Реєстрі;

заповнюють на кожного ветерана соціальний паспорт ветерана за формою, встановленою Мінсоцполітики, використовуючи в установленому порядку інформацію, що міститься в Реєстрі та банку даних;

аналізують та узагальнюють інформацію про потреби ветеранів;

розробляють плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів;

подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям узагальнену інформацію про потреби ветеранів та розроблені плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів.

Одержання, використання, поширення та зберігання інформації про ветерана здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію.

6. Орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій в межах повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення:

медичного обслуговування ветеранів;

надання у разі потреби екстреної медичної допомоги ветеранам;

проведення диспансеризації ветеранів, приділяючи особливу увагу тим, що проживають у сільських населених пунктах;

стаціонарного лікування ветеранів у разі потреби;

ветеранів лікарськими засобами.

7. Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

складають графік відвідування ветеранів з визначенням відповідальних керівників їх структурних підрозділів, фахівців із соціальної роботи та соціальних працівників, строків відвідування тощо;

забезпечують відвідування ветеранів та визначають їх індивідуальні потреби для внесення інформації (за згодою ветеранів) до соціального паспорта ветерана, зазначеного в пункті 5 цього Порядку.

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

узагальнюють подану структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах держадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад інформацію про потреби ветеранів;

затверджують плани заходів щодо задоволення потреб ветеранів та передбачають під час підготовки пропозицій до проектів місцевих бюджетів видатки на їх виконання;

забезпечують виконання планів заходів щодо задоволення потреб ветеранів;

подають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про потреби ветеранів та стан виконання планів заходів щодо задоволення потреб ветеранів за формою, встановленою Мінсоцполітики, для проведення аналізу, узагальнення та подання результатів аналізу і узагальненої інформації зазначеному Міністерству з метою організації роботи з поліпшення соціального захисту ветеранів та надання їм медичної допомоги.

 

Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 112 від 25.03.2014}

З метою підвищення рівня соціального захисту осіб, яким виповнилося 100 і більше років, Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що:

ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, передбачених зазначеними Законами, з урахуванням доплат, установлених відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51) та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1184), здійснюється у потрійному розмірі;

іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 гривні;

{Абзац третій постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 25.03.2014}

фінансування зазначених виплат здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Соцiально-психологiчний центр © 2018 Хостинг від uCoz